ENTOMOLOŠKI SIMPOZIJ

5. slovenski entomološki simpozij
z mednarodno udeležbo

Posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala

in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija

 

21. in 22. september 2018, Maribor, Slovenija

Odbori

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Dušan Devetak
Vesna Klokočovnik
Mario Lešnik
Saška Lipovšek
Jan Podlesnik
Slavko Polak
Tomi Trilar
Tina Klenovšek

TEHNIČNA PODPORA
Uroš Čarman
Igor Pesek
Andreja Savič
Tjaša Kos