ENTOMOLOŠKI SIMPOZIJ

5. slovenski entomološki simpozij
z mednarodno udeležbo

Posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala

in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija

 

21. in 22. september 2018, Maribor, Slovenija

Registracija

Na simpozij se prijavite tako, da izpolnite obrazec za registracijo in nam ga pošljete na elektronski naslov: 5ses.fnm@um.si, ali po pošti na naslov: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo, (za: Vesna Klokočovnik), Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

Ob prejetju izpolnjenega obrazca za prijavo vam bomo poslali račun v višini plačila kotizacije. V kolikor ste zaposleni in vam kotizacijo krije vaša institucija, bomo račun poslali njim. Prosimo vas, da na obrazcu za registracijo navedete vse potrebne podatke .

OBRAZEC ZA REGISTRACIJO

 

Podatki za plačilo kotizacije

Univerza v Mariboru
Koroška cesta 160
2000 Maribor
TTR: 01100-6000020490
Davčna številka: SI71674705
Namen: številka izstavljenega računa + priimek